Effektiv håndtering af kundeafgang

Hvornår: 8. september 2017

Hvor: ag analytics a/s, Sortedam Dossering 55B, 2100 København Ø

Pris: Gratis

Agenda: Se nedenfor

Tilmelding:


Indsigter fra seminaret forår 2017: Skeln mellem win-back og retention

Over det seneste år har vi diskuteret kundeafgang med bl.a. TDC, Falck, Danske Bank, PFA Pension, NETS, DIBS, Tryg Forsikring, 3, Nykredit & Nordea.

Den vigtigste indsigt fra seminaret, er at det er super vigtigt at adressere forskellen på win-back og retention. Alle har indset at det er profitabelt at holde på eksisterende kunder, men måden man forsøger at efterleve dette er vidt forskellig – og med vidt forskellige resultater!

WIN-BACK: Ring kunden op og giv et godt tilbud EFTER kunden har forladt dig. Potentiale: 15% kundefastholdelse

RETENTION: Opbyg nogle smarte triggers baseret på kundernes adfærd, og fasthold kundebasen mens den stadig er hos dig. Potentiale: 85% kundefastholdelse

Læs mere her

 


Agenda, seminar efteråret 2017

Fra Business Intelligence til Predictive Analytics

Denne morgen-briefing sætter fokus på, hvordan man kan blive helt præcis i sin definition og måling af kundeafgang. Selv små forbedringer af churn-raten har vist sig at øge indtjeningen markant, så der er mange penge at hente ved at blive helt skarpe og designe et virksomhedsspecifikt mål for kundeafgang.

 • Hvor stor er kundeafgangen?
 • Hvad forårsager kundeafgang?
 • Hvornår opstår kundeafgang?
 • Hvordan forebygges kundeafgang?

Seminaret henvender sig til beslutningstagere inden for salg og marketing.

 

Agenda

08:45 – 09:00:  Registrering og morgenkaffe

09:00:  Velkomst og introduktion

09:10:  Business Intelligence: Udnyt data til at skabe en business case på kundeafgang

Et tiltagende fokus på kundefastholdelse har afledt mange generelle løsninger for churn-analyser. Fælles for dem alle er, at de bliver for generiske og mangler det konkrete som tager hensyn til de underliggende, virksomhedsspecifikke forudsætninger. Hvordan måler man eksempelvis kundeafgang i brancher med stor volatilitet, når man har kunder uden kontraktforhold eller på tværs af kundesegmenter?

 • Præcisering af kundeafgang – definition, omfang og finansiel betydning
 • Design og implementering af valide forudsætninger
 • Forskelle på B2B og B2C
 • Aktivt brug af kundeafgang som KPI

09:50:  Pause

10:10:  Predictive Analytics: Reducér og forebyg kundeafgang med kundetilfredshed

Kundeafgang kan identificeres ved et dyk i tilfredsheden et halvt år før det kan aflæses i økonomisk data såsom kundernes forbrug. Dette skyldes, at kundeafgang modnes igennem en serie af dårlige oplevelser, hvilket løbende påvirker tilfredsheden men ikke nødvendigvis forbruget:

 • Hvad er sammenhængen mellem kundetilfredshed og kundeafgang?
 • Hvad skal ambitionsniveauet være for at reducere kundeafgang?
 • Rejsen mod kundeafgang – fra intention til handling
 • Predictive Analytics i praksis: Stop kundeafgang i en enkel og automatiseret proces

10:50:  Afrunding

Morgen-briefingen er gratis – men ved udeblivelse faktureres kr. 750,- til dækning af omkostninger

 

Tilmelding via e-mail med kontaktoplysninger på deltagere (du modtager en bekræftelse på tilmeldingen).

Læs mere om vores kundeafgangsprogram her

Hvordan implementerer man arbejdet med at reducere og forhindre kundeafgang i virksomheden?

Læs mere

Hvad er kundeoplevelsens indvirkning på bundlinjen?

Læs mere

Find ud af hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste

Book et møde
×