Brug medarbejdertilfredshed til at forudsige og reducere sygedage

Ved at koble HR data med employee engagement målinger, er det nu muligt både at forklare og forudsige udviklingen i sygedage på afdelingsniveau.

De fleste virksomheder indsamler værdifulde data uden at bruge dem fuldt ud. Virksomhederne ved f.eks. 1) hvor mange sygedage medarbejderne har, og 2) gennemfører årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Ved at koble dataene sammen, kan vi forklare følgende:

  • Årsagerne til udviklingen i medarbejdersygedage og -fravær.
  • Identificere afdelinger med en forhøjet risiko for negativ udvikling i sygedage.
  • Foreslå initiativer til at reducere fremtidige sygedage.

Ved at tilvejebringe et relevant beslutningsgrundlag får HR mulighed for at træffe beslutninger baseret på fakta i stedet for intuition.

Reducér sygedage med stressindikatorer

I det følgende eksempel hjalp vi vores kunde med at identificere højrisikoafdelinger, og anviste de nødvendige initiativer til at løse problemet. Deres medarbejdertilfredsundersøgelser havde flere spørgsmål om stress, og deri fandt vi en særlig vigtig faktor, som resulterede i følgende tydelige sammenhæng:

Figur 1. Stress giver flere sygedage.

Predict-Reduce-sickdays

Mens den statistiske analyse understøttede billedet, er analysen visuelt tydelig – højere stressniveau fører til flere sygedage. Det vi kan se, er, at stressindikatorer under 60 tydeligt forhøjer uoverensstemmelser og antallet af sygedage. Derfor fastsatte vi i dette eksempel et risikoniveau på 60.

Identifikation af risikoafdelinger

Efter at have identificeret sammenhængen mellem stress og mange sygedage forsynede vi HR med redskaber til at identificere risikoafdelinger. Stressniveauer blev efterfølgende målt gennem årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser og kortere impulsundersøgelser, hvor der var relevant.

Figur 2. Fokusér på afdelinger med forhøjet risiko for negativ udvikling i sygedage. 
Predict-Reduce-sickdays-2

Figur 2 viser otte afdelinger med en stressindikator score under 60, og det indikerer, at deres medarbejdere højst sandsynligt vil få flere sygedage i fremtiden.

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere

Hvordan vi kædede forskellige datakilder sammen, for at opnå resultater hurtigere

Læs mere
×