Målrettet optimering af ‘the frontline’

Beijer Byggmaterial er med sine 70 varehuse og 1350 ansatte den største byggemarkedskæde i Sverige. Beijer har i flere år samarbejdet med ag analytics om at fastholde og udbygge sin position som markedsleder. I den forbindelse har den klassiske trivselsmåling udviklet sig mod HR performance og er blevet et redskab til optimering af frontline og prioritering af varehuse.

Medarbejderengagement er med rette et stort fokusområde for ledelsen og HR i virksomhederne. Men det betyder også ofte, at koblingen til en række andre forhold, som er relevante indikatorer for virksomheden, overses. Det kan f.eks. være omsætning, sygefravær eller kundetilfredshed. For at give Beijer bedre retningslinjer i forhold til at optimere deres varehuse, implementerede ag analytics viden fra flere datakilder, såsom medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed samt finansielle data fra virksomheden. Denne viden blev brugt til at udvikle et prioriteringsværktøj, som gør, at Beijer kan målrette sine indsatser i de varehuse hvor det har den største effekt.

Det enkelte varehus’ medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed blev kombineret, hvilket gjorde det muligt at segmentere alle varehuse i én af følgende fire kategorier.

  • Styrk: Varehuse, hvor både medarbejdere og kunder er tilfredse.
  • Kapitalisér: Varehuse, hvor medarbejderne er væsentlig mere tilfredse end kunderne.
  • Observér: Varehuse, hvor kunderne er væsentlig mere tilfredse end medarbejderne.
  • Fix: Varehuse, hvor både medarbejdere og kunder er utilfredse.

Ved at kombinere resultaterne fra medarbejdertilfredsheden med kundetilfredsheden, blev det klarlagt, hvilke afdelinger der var de mest udsatte. For store organisationer er det nødvendigt at indsnævre fokusområdet for ledelsen og HR for at skabe den fornødne effekt. Implementeringen af væksttallene fra varehusene, samt størrelsen af varehusene, målt ved antal ansatte, tydeliggjorde, hvilke varehuse der har klaret sig godt, og hvilke der har uforløst potentiale.

Inddragelsen af medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, væksttal samt varehusenes størrelse, betød, at ag analytics meget præcist kunne identificere, hvilke varehuse ledelsen og HR først skulle fokusere på. Det blev også tydeligt, hvilket varehus, der internt kunne anvendes som best-practise model.

Kortlægningen af medarbejdertilfredsheden bør tages lige så seriøst, som registreringen af andre centrale KPI’er. Kvaliteten af input er afgørende for kvaliteten af output, både hvad angår koncepter, analyser og data. En væsentlig del af resultatskabelsen består i at ledelsen tager ejerskab, følger op og træffer forpligtende beslutninger, så medarbejderne kan se, at deres bidrag har en effekt.

 

 

logo_beijer

Om Beijer Byggmaterial  

Beijer Byggmaterial AB er en af Sveriges største landsdækkende byggemarkeder med 72 lokationer, fra Kiruna i nord til Malmø i syd. Kundegruppen omfatter store og små byggefirmaer samt enkeltpersoner. Den årlige omsætning er ca. 5 milliarder SEK. Beijer beskæftiger ca. 1.300 medarbejdere i Sverige.

Beijer indgår i Wolseley, som er den førende leverandør af byggematerialer og byggeri i Europa og Nordamerika. Desuden er Wolseley verdens førende distributør af varme- og VVS-produkter og de omsætter for næsten 150 milliarder SEK og har ca. 47.000 medarbejdere og 4400 anlæg i 25 lande.

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

"Der er et gab mellem hvad kunderne siger de vil have, og hvad de virkeligt har brug for"

Læs mere

Ny omfattende kvalitativ analyse fra ag analytics undersøger og kortlægger danske HR chefer og –direktørers fokusområder i 2017

Læs mere
×