BIRN

At levere en suveræn kundeoplevelse hver gang er et spørgsmål om godt købmandskab. Kundeorientering i alle led er en vigtig forudsætning for profitabel organisk vækst. I samarbejde med ag analytics har BIRN opnået signifikante resultater, og potentialet i kundebasen er stadig stort. Faktisk så stort, at det isoleret set kan opfylde BIRNs strategiske vækstmål, hvis det gribes rigtigt an.

BIRN opererer i et internationalt og stærkt konkurrencepræget marked, hvor kundefastholdelse er en af de vigtigste faktorer for profitabel vækst.

Ved at sørge for gennemsigtighed i kunderelationerne, har BIRN med succes skabt engagement blandt medarbejdere med kundeansvar, og det er med til at sikre et vedvarende fokus på kundeoplevelsen. I modne industrier er kundetilfredshed ikke alene en forudsætning for at fastholde kunder, men også for at fastholde priser og drive organisk vækst.

ag analytics har i fire år samarbejdet med BIRN omkring implementering af effektive kundestrategier. Ved at fokusere på kundernes udfordringer og muligheder, har BIRN målrettet forøget deres performance på alle vigtige parametre.

Figur 1: Udviklingen i kundetilfredshed.

Birn, results in KPI's

For at forstå, hvad der virkelig betyder noget for kunderne, har ag analytics gennemført dybdeinterviews med sælgere fra BIRN og med nuværende kunder. Det viste sig, ikke uventet, at sælgernes kompetence, effektiv levering og høj støbejernskvalitet er af stor betydning for kundernes tilfredshed.

  • Salgsteamet: Evnen til at løse kundernes problemer ved at have stor støbeviden såvel som at forstå kundernes behov, forbedrer kvaliteten af samarbejdet. Salg handler ikke blot om pris; kunderne er afhængige af kvalitetsløsninger for at skabe udgiftsstabilitet.
  • Leveringsperformance: Forsinket levering er en ekstrem kunde-pain. BIRNs kunder bliver mødt med flydende markedskrav, og hvis BIRN ikke leverer som aftalt, finder de andre, der kan. BIRNs kunder risikerer selv at miste kunder.
  • Støbejernskvalitet: Høj støbekvalitet er afgørende for at understøtte kunderne i at producere kvalitetsprodukter. Hvis den lovede kvalitet ikke bliver leveret, kan det føre til produktionsstop.

Link mellem kundetilfredshed og Share of Wallet

Der er et link mellem kundetilfredshed og share of wallet (andel af kundens budget, som lægges hos virksomheden). Markant fremgang i kundetilfredshed har medført markant fremgang i Share of Wallet.

Figur 2: Udviklingen i CSI og share of Wallet.

Birn development Share of Wallet

Kundefokus er helt centralt i BIRNs vækststrategi 

Kortlægningen af BIRNs kundepotentiale viser, at der er et stort uudnyttet potentiale for vækst i den eksisterende kundebase. Faktisk er potentialet isoleret set stort nok til at opfylde BIRNs strategiske vækstmål uden tilgang af nye kunder. Grundlæggende elementer og processer, der skal til for at leve suveræne kundeoplevelser er i vidt omfang også på plads, hvilket er et stærkt udgangspunkt for fortsat vækst.

ag analytics har kortlagt potentialet, og bidraget med fakta og input til de strategier, der skal til for effektivt at udnytte det. Se også nedenstående video for mere information.

 

BIRN-logo2012

Om BIRN

BIRN er en international koncern med salgskontorer, der er tæt på deres kunder såvel som salgsteams, der er specialiseret i at imødegå kundernes ønsker og krav. Deres kernekompetencer inkluderer alt service fra udvikling, støbning og bearbejdning til overfladebehandling og montering. Alle affilierede virksomheder har specialiseret sig i forskellige områder relateret til støbning eller bearbejdning.

Med i alt 650 medarbejdere, er BIRN en af Nordeuropas største støberikoncerner. Udover Vald. Birn A/S, inkluderer BIRN koncernen Vald Birn GmbH, Tasso A/S, Kockums Maskin AB og Uldalls Jernstøberi A/S.

Tracking af kundeoplevelser i en projektorienteret verden.

Læs mere

"Der er et gab mellem hvad kunderne siger de vil have, og hvad de virkeligt har brug for"

Læs mere

Everybody knows that the Customer Experience is the heart of the business – but what is the actual impact?

Læs mere
×