Coop Trading

Konkurrencen på dagligvaremarkedet er hård og det er afgørende, at butikkerne hurtigt og effektivt kan reagere på trusler og muligheder. Coop Trading, der med sine 13 millioner kunder i Danmark, Norge, Sverige og Finland er Nordens største indkøbsorganisation, søger konstant at optimere forretningen og styre konkurrenceevnen. Det sker i et samarbejde med ag analytics, der ved at inddrage kunder og medarbejdere i at identificere og prioritere indsatsområder, sikrer, at kunde- og markedsstrategier bliver mere effektive.

Det er et stort puslespil, der skal gå op, når tusindvis af butikker i forskellige kæder i fire lande skal forsynes med varer fra et stort antal leverandører. Varerne skal være af ”den rigtige slags”, have den rigtige kvalitet, pris og avance og være tilgængelige det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Butikkerne i Coop-kæderne er således dybt afhængige af, at indkøbsorganisationen konstant er på forkant med udviklingen i forbrugernes præferencer og konkurrenternes tiltag.

ag analytics har i en årrække samarbejdet med Coop Trading om strategiske kundeanalyser. Analyserne afdækker og kvantificerer, hvad der virkelig betyder noget for et effektivt og værdiskabende samarbejde, og identificerer og prioriterer uudnyttet vækstpotentiale og forbedringsområder.

”Undersøgelserne skaber værdi både for Coop Trading og for vores kunder. Det kan vi helt konkret se på tallene”
– Jan Lundgren, direktør i Coop Trading.

Et område, der spiller en stor rolle for hurtig og effektiv beslutningstagning, er de IT systemer og værktøjer, som butikkerne anvender og som Coop Trading stiller til rådighed. For at få det optimale udbytte af data og informationer i samarbejdet mellem Coop Trading og butikkerne, skal den rigtige information tilgå den rigtige medarbejder på det rigtige tidspunkt, og være tilgængelig i en form, så der aldrig er tvivl om, hvad der er op og ned. Og dét, uanset hvor i hierarkiet medarbejderen befinder sig.

I det hele taget er kommunikationen mellem Coop Trading og butikkerne helt afgørende for det gode samarbejde. Det er medarbejderne i butikkerne, der møder kunderne ansigt til ansigt hver eneste dag, og det er vigtigt, at Coop Trading er proaktive og i høj grad lydhøre i forhold til butikkernes input og udfordringer.

Ved leverandørsvigt, som f.eks. forsinket eller forkert levering af en markedsført tilbudsvare, så er det butikspersonalet, der møder de skuffede kunder, og ofte selv står med ansvaret for at finde en løsning, selvom de typisk ikke har haft indflydelse på valget af varen, leverandøren eller de vilkår, som Coop Trading forhandlet på plads.

Der skal være en klar ansvarsfordeling; en klar incitamentsstruktur, der er bygget op omkring det fælles mål; og en tæt og tillidsfuld kommunikation mellem indkøbsorganisationen og butikkerne. Ansvaret for konstant at optimere organisationen og være proaktive i samarbejdet, er Coop Trading sig meget bevidst og det er højt prioritereret.

 

Coop trading logo

Om Coop Trading

Coop Trading er Nordens største indkøbsorganisation, der administrerer og indkøber varer for Coop Danmark, Coop Norge, SOK Finland og Coop Sverige. Samlet omfatter det ca. 13 millioner kunder.

Kundetilfredshed og loyalitet er vitale parametre - dette gælder også for Peugeot.

Læs mere

Kundefastholdelsesprogrammer i B2B

Læs mere

"Der er et gab mellem hvad kunderne siger de vil have, og hvad de virkeligt har brug for"

Læs mere
×