DLG

DLG koncernen har de seneste år opnået en markant vækst gennem opkøb og ekspansion. Som led i et øget fokus på kerneforretning og organisk vækst, har DLG rettet blikket mod konkrete kundestrategier.

I første fase identificerede ag analytics, hvad der differentierer DLG i markedet samt kortlagde potentialet for at understøtte en fortsat lønsom og organisk vækst i den eksisterende kundebase.

Effektiv kundestrategi skaber organisk vækst

En klar kundeprioritering viste et stort potentiale for vækst i den eksisterende kundebase. Et skiftet strategisk fokus mod kerneforretningen, ville derfor være lønsomt i forhold til den organiske vækst.

Kunderne efterspurgte i stigende grad en værdiskabende partner, fremfor blot en grovvareleverandør. Den tætte relation til DLG’s sælgere og rådgivere, viste sig at være et centralt punkt i forhold til at skabe den nødvendige differentiering i markedet. Proaktivitet og ekspertise i salget gav kunden frihed til at fokusere på landbruget.

Det er en unik mulighed for at gøre tingene endnu bedre. Vi skal netop forbedre det, vi hele tiden gerne vil blive bedre til: At leve op til vores værdier og blive endnu mere troværdige, værdiskabende og ambitiøse over for vores kunder.
Jesper Pagh, vicekoncerndirektør DLG

Forståelse for landmandens udfordringer

ag analytics besøgte flere af DLG’s kernekunder inden for svin, kvæg og planteavl for at opnå en dybere forståelse af hvordan DLG reelt skaber værdi. Dette blev kombineret med DLG’s egen opfattelse af kundernes præferencer og vigtigste udfordringer. Resultatet af det eksterne og interne arbejde var en klar beskrivelse af hvordan DLG ideelt set ville opleves i forhold til at blive opfattet som værdiskabende og differentieret.

I anden fase omsættes ordene til handling. Feedback fra 3.500 web-interviews blandt DLG’s kunder i Danmark, Sverige og Tyskland, blev fulgt op på af individuelle sælgere, efter en strategisk prioritering af ressourcer. Danske landbrug møder stigende konkurrence fra udlandet og et stort pris-pres. Derfor er det essentielt at DLG’s produkter ikke blot er prismæssigt konkurrencedygtige, men ligeledes bidrager til landbrugets produktivitet og effektivitet.

dlg_rgb_150x150

Om dlg

DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber og har i dag ca. 30.000 danske landmænd som ejere. Koncernens aktiviteter omfatter ud over grovvarer også grøntsager til catering og detailhandel, elhandel, telekommunikation, salg af potteplanter m.m.

DLG omsætter cirka 59 mia. kr. DLG-koncernen har 7.500 medarbejdere – heraf ca. 3.000 i Danmark. I alt er DLG lokaliseret i over 20 lande.

DLG forsyner landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk, planteværn, brændstof og meget mere til den daglige drift.

DLG-koncernen er også en af Europas største eksportører af maltbyg, sædekorn, foder- og brødkorn samt raps. Desuden er DLG via koncernens tilknyttede selskaber bl.a. involveret i at forarbejde de vegetabilske afgrøder.

Everybody knows that the Customer Experience is the heart of the business – but what is the actual impact?

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

Customer Retention Programs in B2B

Read more
×