DT Group – Winning frontline engangement

Medarbejderne er de vigtigste aktiver i en virksomhed, for uden engagerede medarbejdere skabes der ikke grobund for en profitabel forretning. Derfor har ag analytics hjulpet DT Group med at drive Employee Engagement Programmes de sidste 5 år. DT Group har samlet set mere end 5.000 medarbejdere fordelt i Danmark, Sverige, Norge og Finland og ejer blandt andet kæderne STARK, SILVAN, Beijer og Neumann.

For at være helt præcise i forhold til de aktuelle strategier, værdier og udfordringer indledes samarbejdet med en workshop med de respektive ledergrupper. Behovet for benchmark og kunne se historiske trends er vigtigt, men det er altid en balance i forhold til at kunne ramme den strategiske udfordring.

Når enhederne er af en sådan størrelse, over 1000 medarbejdere, så kræver det at alle interessenter bliver involveret for at kunne drive en ændring. På den baggrund er det afgørende for et succesfuldt forløb, at de enkelte ledere bliver involveret i processen og tager ansvar for eventuelle forandringer i afdelingen. Det gøres blandt andet ved at lave lederrapporter for alle ledere og hver leder har dermed ansvar for at rapporten bliver udnyttet og problemerne adresseret. Adgangen til relevante resultater har stor værdi for afdelingslederen, der ud over at sikre det rigtige fokus også opnår selvindsigt og mulighed for at optimere sin egen ledelse af afdelingen.

Winning Frontline Engagement – meget engagerede medarbejdere driver ekstra salg

Til undersøgelserne i 2015 har vi fokuseret ekstra på medarbejdernes titler og deres respektive potentiale ved at løfte niveauet. Vi ser ofte store forskelle i engagement, alt afhængig af hvor i hierarkiet en medarbejder befinder sig. Vores medarbejderanalyser viser gennemgående, at medarbejderne “på gulvet” har det laveste engagement. Da det oftest også er dem som har kontakten til kunderne, er det vigtigt, at der kommer et ekstra fokus på at øge engagementet blandt disse medarbejdere. Winning Frontline Engagement er et udtryk for det merpotentiale, der er ved at løfte de meget kundevendte medarbejdere.

Det nyeste tiltag som er ved at blive implementeret i samarbejde med DT Group er udnyttelsen HR Analytics.

”HR Analytics handler basalt om at prøve at forbinde mennesker med resultater. Man opstiller på den ene side alle de data, man har om medarbejderne, altså ens human capital, som man så på den anden side forholder til de data, man har om organisationens performance og forretningsresultater. På den baggrund kigger man på, hvordan en ændring i ens forretningsresultater kan forklares med en ændring i ens human capital” forklarer Dana Minbaeva, der til daglig er professor i Strategisk and Global Human Ressource Management på CBS.

Vi inddrager derfor langt flere variable i vores analyser for at kunne give STARK, SILVAN og Beijer et beslutningsgrundlag, som ikke blot baserer sig på intuition, men på et samspil mellem data og intuition. Det giver lederne et bedre grundlag for at tage de rigtige beslutninger.

Vi sikrer dermed, at HR i STARK, SILVAN og Beijer kan dokumentere og prioritere deres indsatser, således at deres investeringer i medarbejderne anvendes optimalt.

logo-DT

Om DT Group

DT Group er den største forhandler og distributør af byggematerialer i Norden. De ejer STARK og SILVAN i Danmark, Beijer i Sverige, STARK i Finland, Neumann i Norge samt STARK på Grønland.

DT Group betjener sine kunder via et fintmasket net af butikker. Kunderne omfatter alle, lige fra store entreprenører, bygherrer og forbrugere til distributører og industrier.

DT Group er ejet af Wolseley plc– verdens førende distributør af varme og VVS produkter til det professionelle marked, og en førende leverandør af byggematerialer i hele Europa og Nordamerika.

DT Group beskæftiger 5.736 medarbejdere fordelt på 258 forretninger i fem lande.

Hvordan vi kædede forskellige datakilder sammen, for at opnå resultater hurtigere

Læs mere

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere

Verden er mere datastyret end nogensinde før, men hvordan finder man de rigtige forbindelser i data?

Læs mere
×