Stærke relationer ved hjælp af 360 graders indsigt

For at levere den rigtige kvalitet til kunderne i DT Groups varehuse, der bl.a. omfatter Silvan og STARK, er det afgørende, at forholdet til leverandørerne er i top. ag analytics bidrager til at optimere samarbejdet mellem DT Group og leverandørerne ved at måle og analysere samarbejdet.

DT Group optimerer løbende for at sikre, at kunderne får den bedst mulige oplevelse ved hvert eneste besøg, så varehusene får flest mulige returning customers. Denne optimering kræver blandt andet at forholdet mellem leverandører og indkøbere står stærkt.

For at levere den rigtige kvalitet til kunderne i DT Groups varehuse, der bl.a. omfatter Silvan og STARK, er det afgørende at forholdet til leverandørerne er i top. ag analytics gennemfører årligt 360 graders målinger, der omfatter både en intern medarbejdervurdering af leverandørerne, men også af en ekstern leverandørvurdering af indkøberne hos DT Group Sourcing. Målingen giver dermed på den ene side total gennemsigtighed om de forskellige leverandørers performance, og på den anden side også viden om, hvordan DT Group Sourcings indkøbere kan gøre det bedre.

Gennem vurderingerne opnår DT Group Sourcing en værdifuld indsigt, der anvendes i forbindelse med leverandørmøder, forhandlinger og kontraktfornyelser. Indsigten er med til at skabe bedre relationer til leverandørerne.

Differentiering og prioritering af leverandører

ag analytics inddeler forholdet til alle leverandører i en af følgende fire kategorier:

  • Svagt forhold – Begge parter er utilfredse med forholdet
  • Underpræsterende indkøbere – Indkøberne lever ikke op til forventningerne
  • Underpræsterende leverandører – Leverandørerne lever ikke op forventningerne
  • Stærkt forhold – Både leverandør og indkøber er tilfredse med forholdet

Inddelingerne gør det lettere for DT Group Sourcing at prioritere mellem leverandørerne. Samtidig er der også en retning for, hvilken indsats der kræves for at styrke forholdet.

DT Group Sourcings samarbejde med ag analytics blev indledt for fire år siden, og styrker konkurrenceevnen ved at involvere de vigtigste leverandører. DT Group Sourcing opnår blandt andet følgende fordele:

  • Øget salg når det grundlæggende er på plads Når det grundlæggende er på plads hos leverandøren, så som at levere til tiden og levere den aftalte mængde mv., øges mulighederne for at sælge mere. Varehusene kan hele tiden følge med efterspørgslen og dermed sikre, at de rette varer er på hylderne. Færre kunder går dermed forgæves og det øger kundetilfredsheden.
  • Reduceret tidsforbrug gennem bedre processer Når alle involverede parter ved hvad der forventes, kan leverandøren reducere tidsforbruget i relation til DT Group.
  • Forbedre produkter og differentiering Når det grundlæggende er på plads er der mere overskud til at indgå i en åben dialog om produktforbedringer og differentiering. Samarbejdet får karakter af et partnerskab. Forstærket kommunikation mellem parterne øger chancerne for at leverandørerne kommer på next level med hensyn til design, teknologi og nye produkter.

 

logo-DT

Om DT Group

DT Group i Norden omfatter bl.a. Silvan, STARK, Beijer, Neumann og STARK Finland. DT Group Sourcing er ansvarlig for DT Groups indkøb, import og logistik i Norden. DT Group følger en sourcing strategi, der fokuserer på et effektivt samarbejde med en række strategiske og foretrukne leverandører. Strategien bidrager til betydelige besparelser på indkøbssiden, bedre priser samt et højere serviceniveau for koncernens kunder og udvalgte leverandører.

 

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

"Der er et gab mellem hvad kunderne siger de vil have, og hvad de virkeligt har brug for"

Læs mere

Ny omfattende kvalitativ analyse fra ag analytics undersøger og kortlægger danske HR chefer og –direktørers fokusområder i 2017

Læs mere
×