PaperlinX

ag analytics har de seneste fem år målrettet hjulpet PaperlinX med at skabe transparens omkring kundeoplevelsen og kvantificere værdien af kundebasen. Samarbejdet omfatter bl.a. strategiske kundeanalyser, globale markedsanalyser og potentiale evalueringer.

Strategisk kundeprogram

Gennem de sidste 5 år har strategiske kundeanalyser hjulpet PaperlinX med at identificere, hvad der virkelig skaber værdi og med at identificere de indsatsområder der har størst effekt når det gælder kundeoplevelsen. Grossister kæmper med høj kundeafgang og reducerede dækningsbidrag. Ved at øge fokus på service og ekspertise, frem for pris, har PaperlinX gennemgået en udvikling fra grossist til servicevirksomhed.

  • Godkendelsesproces – For at sikre transparens på tværs af virksomhedens hierarkier, benytter ag analytics en godkendelsesproces for at validere kundelisten. Den ansvarlige sælger godkender selv de kunder, som skal deltager i analysen.
  • Hierarki-baseret notifikationssystem –  For at kundeanalysen opnår den ønskede effekt, er det essentielt at notificere ansvarligt personale når nye besvarelser modtages. Det skærper sælgernes kundefokus. Dermed bliver kundeprogrammet ikke blot en måling, men et redskab til at øge salget.
  • Segmenteret salgsindsats – Ved at inkludere omsætning og dækningsbidrag på den enkelte kunde, skaber analysen transparens omkring kundebasen, og belyser hvordan kundeoplevelser påvirker forretningen.
  • Strategisk udvikling – Den strategiske agenda sættes med udgangspunkt i, hvordan virkeligheden ser ud set med kundernes øjne.

Det Strategiske kundeprogram har givet PaperlinX følgende resultater:

  • I godkendelsen af kundelisten har PaperlinX fået et styrket overblik over deres kunders cost-to-serve (sælgerbesøg, tidsforbrug) og forventet potentiale.
  • Kundeprogrammet er blevet fundamentet for strategiske tiltag som skal sikre en endnu mere kundeorienteret virksomhed.
  • En skarp segmentering af kundebasen har hjulpet PaperlinX til at kvantificere potentialet på tværs af segmenter og prioritere indsatser hvor udbyttet er størst.

Global markedsanalyse

For at forstå kundernes dybereliggende behov på et internationalt plan, har ag analytics også udført globale markedsanalyser i samarbejde med PaperlinX. Bl.a. har vi afdækket, om en påtænkt opkøbsstrategi kunne hjælpe PaperlinX ind på nye markeder. Via dybdeinterviews med attraktive potentielle kunder efterfulgt af en kvantitativ dataindsamling, kortlagde ag analytics kundernes behov på tværs af landegrænser.

 

paperlinx

Om PaperlinX

PaperlinX er global markedsleder på grafisk papir og størst i Europa på Sign & Display. PaperlinX strategi bygger på 3 forretningsområder: Grafisk papir, sign og display-produkter samt industriemballage.

PaperlinX blev grundlagt i 1918, men hed dengang Christian Christensen & Co, eller kort og godt: CC&CO. Virksomheden var frem til år 2000 ejet af familien Christensen, som dengang solgte den til det hollandske firma, Buhrmann.

I 2004 blev den overtaget af australske PaperlinX Ltd., en af verdens førende papirgrossister med 4.500 ansatte i 18 lande.

 

Hvad er kundeoplevelsens indvirkning på bundlinjen?

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

Kundefastholdelsesprogrammer i B2B

Læs mere
×