Rheinzink

Rheinzink ville kombinere marked- og kundeanalyser for at give deres marketing- og salgsafdeling den nødvendige viden samt redskaber til at justere strategien og navigere i et stærkt konkurrencepræget marked.

Men hvad ville kunderne sige? Hos Rheinzink ville marketingafdelingen have en bedre forståelse af blikkenslageres præferencer, når de køber tagrender og zink til bygningsfacader og tag. Virksomheden fra Brabrand nær Århus ville også teste kundetilfredsheden og finde ud af hvordan de blev opfattet i markedet for zink-bygningsmaterieler.  Marketingkoordinator Louise Bruun Kristensen kontaktede ag analytics til at forestå markedsanalysen.

Det er vigtigt, at vi lytter til markedet, og ikke forlader os på vores eget gætværk. Pålidelig viden er en forudsætning, for at udviklingen af vores forretning går i den rigtige retning”, siger hun.

Stærk på teknisk dokumentation

I markedsanalysen valgte virksomheden at kombinere dybdeinterviews med mere vidtrækkende kvantitativt analyse. Projektet startede med dybdeinterviews med ti kernekunder. Denne kvalitative analyse blev fulgt af en kvalitativ analyse, der bestod af telefoninterviews med 300 blikkenslagere.

Rheinzink er den del af Grillo-koncernen, der har sit hovedkvarter i Tyskland. Datterselskabet i Danmark har aldrig før spurgt blikkenslagere om deres holdninger. Nuværende og potentielle kunder var positive i forhold til at deltage i undersøgelsen, og responsraten var høj.

Markedsanalysen viste, at blikkenslagere forbandt Rheinzink med høj kvalitet. Den bekræftede også, at deres strategi med at bruge teknisk dokumentation som differentiering var rigtig, da blikkenslagerne understregede vigtigheden af tekniske specifikationer. Det gav Rheinzink er klar konkurrencedygtig kant.

Håndgribelighed for salgsteamet

”Resultaterne viste en marginal præference for Rheinzink. Vi har det højeste totale niveau i forhold til kundetilfredshed. Det er et klart plus, når vi ser hvor konkurrencepræget zinkmarkedet er i Denmark. Det har bekræftet os i, at vi gør det rigtige. Vi skal bare være skarpere i vores kommunikation, der mangler en smule fintuning”, forklarer Bruun Kristensen.

Marketingafdelingen har modtaget alt analysedata fra ag analytics. Louise Bruun Kristen arbejder nu på en tværgående systematisk opstilling og yderligere inddeling af data. For eksempel kan hun se, om respondenterne er loyale ambassadører eller illoyale desertører. Det gør analysen mere håndgribelig for salgsmedarbejderne, der bruger informationen til at gøre deres salgsarbejde mere konkret.

ag analytics havde den største forståelse for de udfordringer vi stod over for, og de gennemførte dybdeinterviews gik virkelig i detaljen. Markedsanalysen har givet os en meget større grad af sikkerhed og et bedre fundament for at træffe beslutninger”, siger Louise Bruun Kristensen fra Rheinzink.

 

logo-Rheinzink.gif

Virksomheden RHEINZINK blev grundlagt i 1966 og er en del af Grillo-koncernen i Duisburg. RHEINZINK har mere end 700 ansatte og er repræsenteret i hele verden.

Hvad er kundeoplevelsens indvirkning på bundlinjen?

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

Kundefastholdelsesprogrammer i B2B

Læs mere
×