Customer Analytics

I en verden hvor Big Data er det store hype, hvor alle data er digitalt tilgængelige og datakilderne uendelige, handler det om at kunne udnytte sine data effektivt for at være konkurrencedygtig. Dette er selve kernen i ”analytics”.

For de fleste virksomheder er der et betydeligt potentiale i at integrere og tilgængeliggøre data, så relevante medarbejdere har adgang til den rette information på det rette tidspunkt. Hos ag analytics integrerer og optimerer vi udnyttelsen af dine data, hvor end de kommer fra.

Vi tror på transparente procedurer, der f.eks. giver sælgere let adgang til information via deres smartphone og Ipad, når og hvor det er relevant. Store, indviklede CRM systemer hører fortiden til.

Mængden er data er nærmest uendelig. Fra egne salgsdata og CRM systemer, til surveys og registerdata og til de sociale medier, kan data indsamles og anvendes. Det handler om at fokusere indsatsen så konklusionerne bliver relevante og transparente.

Optimering af salget

Der er mange måder, hvorpå Analytics kan hjælpe med at optimere salget. Metoder, der ofte anvendes, er:

  • Salgsmodellering. En af de oplagte måder at udnytte data på, er gennem prædiktive analyser af salget. I sådanne salgsmodelleringer benytter vi typisk Machine Learning, Avanceret statistik og Økonometri til at opstille prognoser for salget, samt til at kortlægge og prioritere de vigtigste drivere.
  • Krydssalgsanalyse. I hvilken grad er potentialet i den eksisterende database udnyttet? Hvem kan der sælges mere til og hvordan?
  • Tvillinganalyse. Med udgangspunkt i attraktive kundeprofiler i den eksisterende kundebase, screenes markedet for emner med tilsvarende karakteristika. Tilgangen gør rekrutteringen af nye kunder målrettet og effektiv.

Resultater kan med fordel visualiseres for at øge overblikket og tilgængeligheden. Eksempelvis ved at anvende et GIS-værktøj, der ud fra geodata visualiserer virksomhedens finansielle potentiale på tværs af postnumre.

Everybody knows that the Customer Experience is the heart of the business – but what is the actual impact?

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere

Sådan får du ustruktureret data til at give mening

Læs mere
×