Brand funnel

Brand funnel er et redskab, der bruges til at vurdere kundens købsrejse. Ved at bruge den, finder du styrker og svagheder i dine kunders købsrejse.

Vi kortlægger som udgangspunkt følgende skridt:

  • Hvor mange har kendskab til dit brand, hjulpet? (Aided Awareness)
  • Hvor mange har kendskab til dit brand, uhjulpet? (Unaided Awareness)
  • Hvor mange overvejer aktivt dit brand? (Consideration)
  • Hvor mange køber? (Purchase)
  • Hvor mange forbliver loyale? (Loyalty)

Brand funnel tilpasses rejsen, og f.eks. har retail også et tilgængelighedsskridt. Simple modeller er dog ofte et bedre redskab end modeller, der forsøger at fange den fulde kunderejse.

Figur 1. Brand funnel.

Brand-Funnel-desc

 

Figuren omhandler et enkelt brand. Det er tydeligt, at kendskabet er højt, og at konverteringen fra overvejelse til køb halter. Men hvordan er dén performance i forhold til markedet?

Sammenligning med konkurrenter

Det følgende eksempel omhandler et marked, hvor to konkurrenter til sammen havde en markedsandel på 90 %. Vores kunde var den ene, og trods høj kendskabsgrad blev de ved med at trække det korteste strå. Hvor fejlede vores kunde?

Figur 2. Brand funnel.

Brand-funnel-ag-en

 

Ved at sammenligne resultater direkte med konkurrenten, identificerede vi én tydelig flaskehals: Kendskab konverterede flot til overvejelse, men kunderne stoppede dér. Deres tilbud var ikke tilstrækkeligt attraktive til at kunderne valgte deres produkt.

Brug af Brand funnel

En Brand funnel identificerer de vigtigste fokuspunkter for et brand, og positionerer dem i forhold til markedet. Ved at benytte simple overordnede indikatorer, kan vi sammenligne og tracke på tværs af tid og industri. Brand funnel tilpasses til den enkelte virksomhed – nogle gange er enkelte snapshots passende, andre gange skal der en konstant og løbende tracking til.

Transforming your competitors’ strengths to your own, strengthens your position in the market significantly.

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere
×