Brand performance

Det er vigtigt løbende at vurdere og tracke brand performance i sammenligning med konkurrenterne. Formålet er at opnå større konkurrence kraft.

ag analytics arbejder med to dimensioner for brand drivers:

  • Effekten af driveren for kunderne: Dette kan besvares på mange måder, men vi ser ofte et stort spænd mellem hvad kunder selv mener er vigtigt, og hvad der i virkeligheden driver loyalitet. Vi benytter statistiske metoder til at identificere effekten af hver driver.
  • Performance i relation til konkurrenterne: Er den enkelte driver isoleret set en styrke eller en svaghed?

Prioritering mellem brand drivers

I det følgende eksempel hjalp vi en industriel leverandør med at vurdere brand performance og effekt. Virksomheden opererede i et modent marked, hvor en bred vifte af leverandører leverede kvalitetsprodukter til attraktive priser. I brandanalysen søgte vi at besvare spørgsmålet: Hvordan kunne vi forbedre markedspositionen?

Figur 1. Find de vigtigste forbedringsområder1
MatrixOptions_ag

Ved at plotte alle drivere som i ovenstående, kunne vi kategorisere hver enkelt i ét af fire segmenter:

  • Differentiators. Kerneforretningen, og årsagen til kundernes præference. Fremadrettet skal førerpositionen opretholdes for at nå det fulde potentiale.
  • Over-investing. Performance er høj, men effekten er lav. Spørgsmålet er, om der over-investeres i disse områder? Brug differentiering og lad dem forblive styrker, men vær samtidig opmærksom på, at ikke alle områder er lige vigtige.
  • Improve. Årsagerne til, at kunderne vælger konkurrenter. Første prioritet er at lukke gabet til konkurrenterne og forbedre oplevelsen af brandet.
  • Demand fulfilled. Performance er lav, men ligeså er effekten. Det betyder ikke nødvendigvis at de er ligegyldige – men behovet er allerede dækket. Undlad at fokusere på alle områder samtidig.

I ovenstående eksempel ser vi et marked med en generelt meget høj opfattelse af performance. Vores kunde blev vurderet som Best in class og havde den bedste Quality. Men konkurrenterne blev vurderet bedre på især Range , Innovation og On time levering. Denne viden bliver nu anvendt til at styrke produktsortimentets bredde og dybde, samt leveringen.


1. Analysen blev foretaget 234 interviews på det samlede marked. Effektanalysen er foretaget med PLS, der er den mest anerkendte metode til at udregne effekter på små stikprøver.

Transforming your competitors’ strengths to your own, strengthens your position in the market significantly.

Læs mere

Hvordan vi hjalp en B2B-leverandør i at forstå hvordan de virkelig præsterer, når de bruger indirekte salgskanaler

Læs mere
×