Employee Engagement Survey

ag analytics’ Employee Engagement Survey giver HR mulighed for at allokere ressourcer dér, hvor de skaber mest værdi. Processerne er tilrettelagt, så de frigiver ledelsesressourcer og samtidig sikrer en høj grad af medarbejderinvolvering.

Rammer og processer for gennemførelse af en medarbejderanalyse har stor betydning for svarprocent og validitet. For at opnå en høj deltagelse er det vigtigt, at medarbejderne er engagerede og svarer ærligt, fordi de har tillid til processen og kan se, at de med deres bidrag faktisk kan være med til at ændre ting til det bedre.

ag analytics’ proceshjul er med til at sikre, at de nødvendige rammer og processer anvendes.

Figur 1: Afdelingslederens opgaver

Afdelingslederen sørger for, at de medarbejdere, der inviteres til undersøgelsen, er de rigtige og bliver klædt på til at svare på spørgsmål omkring undersøgelsen og formålet med den.

Resultaterne gennemgås efterfølgende sammen med medarbejderne, der herefter opsætter mål for afdelingen, og gennemfører de tiltag, der vil bidrage til større trivsel og et bedre arbejdsmiljø.

What are the manager actions required in a Employee Engagement Survey?

Figur 2. Arbejdsgang for ledelse og HR

Afdelingslederne har brug for ledelsens opbakning til at gennemføre processen. At ledelse og HR kan uddelegere opgaver til afdelingslederne frigiver ressourcer, der i stedet kan anvendes på overordnede mål såsom at fastholde talenter og reducere stress, sygedage samt medarbejderafgang.

Proces improvements for employee engagement surveys

Ved at følge processerne i begge hjul, sikres at relevant viden bliver videregivet til de rigtige personer, og at alle i virksomheden dermed har optimale betingelser for at implementere ændringer og opnå et mærkbart udbytte af investeringen.

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere

Verden er mere datastyret end nogensinde før, men hvordan finder man de rigtige forbindelser i data?

Læs mere

Hvordan vi kædede forskellige datakilder sammen, for at opnå resultater hurtigere

Læs mere
×