Frontlinje Pulse Survey

En Frontlinje Pulse Survey er et værktøj til at undersøge “tingenes tilstand” efter en endt medarbejderundersøgelse. Ved at følge op på frontline medarbejderne specifikt, sikres vigtig viden, ikke blot om medarbejderne, men også om kunderne. Ved at reagere på frontline medarbejdernes svar, skabes der bedre kundeoplevelser og større medarbejder engagement.

Frontline Pulse Survey giver HR mulighed for at stille spørgsmål direkte til de medarbejdere, som har daglig kundekontakt. HR får derved også mulighed for at følge op på initiativer, der er blevet iværksat for at forbedre medarbejdernes trivsel samt kundernes opfattelse af afdelingen.

Vi ser ofte, at medarbejdernes trivsel divergerer kraftigt på tværs af afdelingen. Selvom gennemsnittet som helhed er højt, kan visse dele godt score lavt. Nedenstående eksempel viser, hvordan et gennemsnit blev trukket op af et højt engagement i ledelsen – mens de medarbejdere, der reelt havde kontakten til kunderne, oplevede virkeligheden fundamentalt anderledes.

Figur 1. Frontline medarbejdere har det laveste engagement.
FrontlinePulse

Frontlinje Pulse Survey giver HR betydeligt viden om tilstanden i de enkelte afdelinger, hvilket er med til at skabe stor værdi. Bl.a. vil det blive muligt hurtigt at eksekvere retningsskift i strategien på baggrund af input fra Frontlinje Pulse Survey. Det gør ikke blot medarbejderne mere tilfredse, men sikrer også, at kunderne får den tilsigtede oplevelse.

Ved at implementere Frontlinje Pulse Survey opnås bl.a. følgende:

  • Løbende måling af frontline medarbejdernes engagement
  • Status på om tidligere tiltag har den ønskede effekt
  • Tiltag og spørgsmål kan løbende målrettes relevante medarbejdere
  • Resultater linkes til kundens oplevelse i afdelingen

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere

Hvordan vi kædede forskellige datakilder sammen, for at opnå resultater hurtigere

Læs mere

Verden er mere datastyret end nogensinde før, men hvordan finder man de rigtige forbindelser i data?

Læs mere
×