HR Analytics

I følge Harvard Business Review kan berigelse, kombination og integration af data øge en virksomheds produktivitet med 5-6 procent1. HR Analytics øger således informationsværdien af medarbejderanalyser markant ved at kombinere og integrere data fra forskellige kilder. Det giver HR cheferne mulighed for at påvise en direkte effekt af HR arbejdet.

De fleste virksomheder indsamler betydelige mængder værdifuld information løbende, men ofte uden at anvende det til noget brugbart. Ved at udnytte mulighederne i linkage-analyse kan værdien af en medarbejderundersøgelse øges betragteligt.

Virksomhederne investerer store beløb i at rekruttere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere. Problemet er ikke, at virksomhederne ikke vil investere i deres ansatte, men at afkastet af investeringerne ikke kan måles eller ikke måles korrekt.

En linkage-analyse integrerer relevante data fra andre kilder med medarbejderanalysen, hvilket gør, at sammenhængen mellem investering og afkastningsgrad bliver mere tydelig og beslutningsgrundlaget mere oplyst. Det betyder bl.a., at virksomheden i højere grad kan træffe beslutninger baseret på fakta fremfor intuition, hvilket øger muligheden for at træffe bedre beslutninger hurtigere.

1.“Making advanced analytics work for you,” Harvard Business Review, October 2012, Volume 90, Number 10, pp. 78–83.

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere

Hvordan vi kædede forskellige datakilder sammen, for at opnå resultater hurtigere

Læs mere

Verden er mere datastyret end nogensinde før, men hvordan finder man de rigtige forbindelser i data?

Læs mere
×