Sider omkring markedsanalyser, kundeanalyser og medarbejderanalyser

Nedenstående er en samling af alle de vigtige sider på hjemmesiden, både på dansk og engelsk. Der er både indholdssider om hvad vi laver, artikler og cases.

ag analytics – Kortlæg og kapitaliser på dit potentiale – Vi er førende når det gælder kortlægning og kapitalisering af virksomheders kunde-, medarbejder- og markedspotentiale. Tidligere Analysegruppen.
Kundeanalyse og -strategi – Vi er specialiseret i vækst via kundefastholdelse. Vi finder de faktorer, som påvirker din kundefastholdelse og hjælper dig med ifb. kundeanalyser.
Customer Analytics – brug data til din fordel – Det handler det om at kunne udnytte sine data effektivt og strømlinet for at være konkurrencedygtig. Dette er kernen i ”analytics”.
Customer Experience Management – tag det næste skridt – Målet med ag analytics’ Customer Experience Management er strategisk udvikling og involverer altid frontline medarbejdere.
ag analytics er eksperter i Customer Value Propositions – En stærk Customer Value Proposition fanger de værdiskabende elementer, som kunderne oplever betyder noget for dem.
Kundeindtjening og -potentiale – Analysegruppens kundeanalyse måler ikke blot tilfredshed og loyalitet, men også hvor vigtige områderne er. Dette sikrer en rigtig prioritering af indsatser.
Kundeprioritering – segmenter på baggrund af data – Mange virksomheder har et overset potentiale. Med komplekse markeder og stigende kundekrav, kan vi øge salget gennem en klar prioritering af kunderne.
Net Promoter Score (NPS) – altid det rigtige mål? – Net Promoter Score er bredt udbredt. Men er NPS altid det rigtige mål? Hos Analysegruppen er vi eksperter i at optimere udbyttet af dine målinger.
Markedsanalyse – styrk beslutningsgrundlaget – Vi er eksperter inden for af markedsanalyser. Vi hjælper med at kortlægge komplekse problemstillinger og belyse dit område optimalt med en markedsanalyse.
Brand Funnel – mål gennemslagskraften – Din Brand Funnel viser styrkerne og svaghederne af dit brand. Hvor mange kunder kender dig og hvordan konverteres kendskab til loyalitet?
Brand performance – hvor attraktivt er dit brand? – ag analytics hjælper med Brandanalyse. Vi besvarer spørgsmålene om styrker og svagheder ved dit brand. Lad os hjælpe med Brand Performance
Conjoint til pris- og produktoptimering – Rammer dit produkt plet i markedet? Med en conjoint produkt- og prisoptimering giver vi dig værktøjerne til at sammensætte dine services korrekt.
Kommunikationstest – evaluer din reklame – Vi hjælper dig med at få optimalt udbytte af din marketinginvestering. Trænger din reklame igennem til modtager og hvad er afkastet?
Markedspotentiale og penetration – Hvor stor en andel af markedet sidder du på, og hvad er dit markedspotentiale? Vi besvarer disse spørgsmål.
Medarbejderanalyse – kortlæg de interne ressourcer – Analysegruppens medarbejderanalyser anvendes af førende virksomheder, og er baseret på veldokumenterede statistiske modeller, HR teori og metode.
Få en Employee Engagement Survey med ag analytics – Kun ved korrekt tilrettelæggelse af et Employee Engagement Survey, kan du få alle fordelene. ag analytics er eksperter i netop dette.
Frontlinje Pulse Survey – Der er typisk stor forskel i engagementet hos forskellige gruppe af medarbejdere. Frontline har kontakten med kunderne og bør måles separat.
HR analytics – øg værdien af dine HR indsatser – Fuldt udbytte af medarbejderundersøgelser opnås kun med de rette analytiske værktøjer. Hos ag analytics hjælper vi dig med at finde de rette links i data,
Inspiration – kunde-, marked- og medarbejderanalyser – Find udvalgt inspiration fra vores arbejde med kunde, markeds og medarbejderanalyser.
Brug medarbejdertilfredshed til at forudsige sygedage – Vi foreslår at du bruger metoder til at forbinde dine medarbejdertilfredshedsundersøgelser med data fra HR, så du kan forudsige fremtidige sygedage.
Customer segmentation – What is most important for your customers? With a relevant Customer Segmentation, you are able to answer this question effectlively
Engagerede medarbejdere er en minoritet – Kun hver femte danske medarbejder er engageret. Det manglende engagement koster på produktiviteten og skader konkurrenceevnen.
Forbind kundeoplevelsen med medarbejderengagement – Mens de fleste virksomheder samler feedback fra begge grupper, er det de færreste der får integreret dem, så de kan bruges til forretningsmæssige fordele
Fra Analysegruppen til ag analytics – Vores arbejde med data og analyser, skal ultimativt udmønte sig i handlekraftige konklusioner og anbefalinger, som løfter forretningen.
Fra kundefeedback til vækst – Trods gode intentioner, er mange virksomheder stadig i et tidligt stadie af udviklingen med hensyn til brugen af feedback fra kundeoplevelsesprogrammer.
HR er udfordret på datafronten – Ny omfattende kvalitativ analyse fra ag analytics undersøger og kortlægger danske HR chefer og –direktørers fokusområder i 2016 indenfor data.
Hvad betyder virkeligt noget i B2B? – Mange B2B virksomheder opererer i modne markeder med høj tilfredshed og loyalitet. Behovet for basale behov er udmættet, så hvordan skal vi adskille os?
Hvad driver dit brand i forhold til dine konkurrenters? – Hvordan markedet opfatter dit brand bestemmer, hvilke områder af din virksomhed der kræver mest fokus.
Kundesegmentering – Hvor skal du sætte ind for at skabe vækst? Jo tydeligere vi definerer kundesegmenteringen, jo mere specifikt vil vi også kunne udpege indsatsområderne.
Sådan kommunikeres kundeindsigter – Hvordan skal vi handle på Customer Intelligence og gøre det til effektive handlingsplaner?
Sådan måles kundeoplevelsens finansielle indvirkning – Alle ved, at kundeoplevelsen er i centrum af enhver forretning, men hvad er den reelle indvirkning på bundlinjen?
Sådan styrkes kommunikationen i medarbejderprogrammer – Kommunikation er en nøglefaktor i at drive meningsfuldhed i et medarbejderprogram.
Tekstanalyse – effektiv udnyttelse af ustrukturerede data – Der er som regel stor indsigtsmæssig værdi gemt i åbne besvarelser, hvad enten det er medarbejder- eller kundetilfredshed eller markedsanalyse.
Vækstpotentialet ved indirekte markedskanaler i B2B? – Hvad er det faktiske vækstpotentiale på tværs af leverandører, forhandlere og slutbrugere, og hvad skal man forbedre for effektivt at kapitalisere?
Værdien af et frontlinje-indeks – Hvis man kun kigger på gennemsnittet for sine medarbejdere, skjules det faktum at vigtige grupper måske afviger fra hinanden.
Hvad kan opnås med en B2B Kundeanalyse? – Gratis Whitepaper fra ag analytics. En veltilrettelagt B2B kundeanalyse kommer rundt om alle dine kunder og identificerer de vigtigste forbedringspunkter.
Hvorfor vi er nødt til at nytænke vores B2B kundeprogrammer – Nyt whitepaper omkring kundefastholdelse og kundeprogrammer. Seks skridt mod et succesfuldt kundeprogram.
Cases – eksempler på kunder vi har hjulpet – Her vil du finde eksempler på cases hvor vi har hjulpet vores kunder med kunde-, medarbejder- eller markedsanalyser.
Bauhaus – Medarbejdertilfredshed hos ag analytics – Medarbejdertilfredshed og 360 grader management analyse blev brugt til at sænke sygefravær, tiltrække kunder og øge omsætningen.
Birn – Forbedring af kundeoplevelsen er godt købmandskab – En bedre kundeoplevelse vil føre til højere Share of Wallet, kundefastholdelse og villighed til at anbefale.
Bunzl – dokumenter din værdi overfor kunden – Bunzl stod for at skulle forny en aftale med en større kunde. ag analytics hjalp med at dokumentere de værdiskabende parametre i relationen.
Business Danmark – Conjoint Analyse for pris og produkt – ag analytics hjalp Business Danmark med at afdække scenarier for en optimal pris- og produktsammensætning.
Coop Trading – Optimer processer på dagligvarermarkedet – Konkurrencen på dagligvaremarkedet er hård og det er afgørende, at butikkerne hurtigt og effektivt kan reagere på trusler og muligheder.
DAFA – loyale og tilfredse kunde driver væksten – Dafa A/S udvikler kundeloyaliteten for at skabe fortsat vækst. ag analytics bidrager med input til effektive kundestrategier.
Densit – fastholdelse af den allerede stærke position – Densit vil gerne bevare en stærk position i markedet. ag analytics hjælper med at opnå dybere indsigt i kundernes virkelighed.
DLG – fokus på ekspansion og opkøb – Som led i et øget fokus på den primære forretning, er DLG begyndt at arbejde med en konkret kundestrategi sammen med ag analytics.
DMA International – fokuseret Value Proposition – I et marked, hvor fastpriskontrakter er normen, sælger DMA på timebasis og denne forretningsmodel er en udfordring i rekrutteringen af nye kunder.
DT Group – Winning frontline engangement – Medarbejderne er de vigtigste aktiver i en virksomhed, for uden engagerede medarbejdere skabes der ikke grobund for en profitabel forretning der vokser.
Lindab – forbedringer af go-to-market decisions – Lindab stod over for en beslutning om en investering på flere millioner kroner. ag analytics hjalp med at analysere konsekvenserne.
Løvbjerg Supermarked – kundetilfredshed i retail – Løvbjerg Supermarked og ag analytics samarbejdede om at måle kundetilfredsheden i det ekstremt kompetetive retail-marked.
Morsø Jernstøberi – strategisk forretningsudvikling – Morsøs strategiske forretningsudvikling baseres på viden om markedet og kunderne.
NNE Pharmaplan – levér de bedste kompetencer hver gang – Gennem de sidste fire år har NNE Pharmaplan samarbejdet med ag analytics om systematisk evaluering af projekt-performance og strategiske kunderelationer.
Nordisk Wavin – identificering af de vigtigste fokusområder – Kundeanalyser fulgt op med konsistent handling i udvalgte områder, sikrede at Wavin nåede resultater med deres kundestrategi.
PaperlinX – kundeoplevelser og dokumenteret effekt – ag analytics har de seneste fem år målrettet hjulpet PaperlinX med at skabe transparens omkring kundeoplevelsen og kvantificere værdien af kundebasen.
Peugeot – suveræne kundeoplevelser hver eneste gang – Peugeot i Denmark og Sverige indgik for fire år siden et samarbejde med ag analytics, for at sikre den høje kundefastholdelse.
PolyPeptide Laboratories – Tillid er nøgleordet i PolyPeptide Laboratories’ kunderelationer. Her spiller ag analytics en central rolle for målingerne.
Rheinzink – kombinationen af markeds- og kundeanalyse – Rheinzink søgte at kombinere kunde- og markedsanalyse, for at give deres salg og marketing en edge.
Schneider Electric – salg gennem indirekte markedskanaler – For Schneider Electric går vejen til kunderne via indirekte markedskanaler. Tillid er derfor den afgørende parameter for valg af leverandør.
Viasat – suveræne kundeoplevelser – Viasat er en virksomhed, der hele tiden arbejder med at forbedre sin kundeservice. Derfor er der også et løbende behov for viden.
Vikan – indirekte salgskanaler gør data uundværligt – Ved indirekte salgskanaler, kommer viden om slutkunderne ikke af sig selv. Den viden hjælper ag analytics Vikan med at fremskaffe.
Wolseley som Employee Engagement partner – Wolseley samarbejder med ag analytics om employee engagement analyser for sine byggemarkedskæder i flere europæiske lande.
Om ag analytics – læs mere om hvem vi er – ag analytics er specialister i vækst gennem kundefastholdelse. Læs mere om vores vision og strategier.

Pages in English

ag analytics – Capitalize on your potential – We are leading with regard to mapping and capitalizing of companies’ customer, employee, and market potential. Former Analysegruppen.
Customer strategies and analysis – Our goal is to help you understand who your customers really are, by utilizing effective customer strategies.
Customer Analytics – leverage data – It is all about being able to utilize your data most effectively and streamlined to be competitive. This is the core in “analytics”.
Customer Experience Mangement – take it to the next level – The goal of ag analytics’ Customer Experience Management is strategic development and involves all employees.
Customer Prioritization and Segmentation – Using Customer Prioritization to unlock the full potential of your business.
Customer Profits and Potential – Our customer research ensures that you have an exact understanding of the levels of loyalty and satisfaction among your customers.
Customer Value Proposition – let ag analytics help you – The foundation for growth is a strong value differentiation. Designing and defining a unique Customer Value Proposition is a crucial step.
Is NPS always the right measure? – Net Promoter Score is widely used. But is it always the appropiate measure? At ag analytics we are experts in optimizing the gain of your measurements.
Market analysis – gain valuable insights from market insights – We are experts in market analysis’. We can help you overcome complex challenges by providing insights that give you a clearer understanding of your market.
Advertisement Evaluation – Are you getting the optimal return on your marketing investment? We carry out advertisement evaluations to answer this question.
Brand Funnel – measure your how your brand compete – A brand funnel is a model that gives you a complete overview of the strengths of your brand in relation to the competition.
Brand Performance – How is your brand performing? – What is the performance of your brand? At Analysegruppen we help you assess the performance and position of your brand.
Market penetration and potential – We improve go-to market decision by backing current knowledge with market research. Answer the questions about your market penetration and potential.
Conjoint for price and product optimization – Measure the market success of your product. Conjoint analysis’ reveals the market potential of various product changes and improvements.
Inspiration – customer, market and employee analytics – Find choosen inspiration about customer, market and employee analytics.
Employee Research – map your internal resources – Employees are the most important resource in any company and the key to loyal and satisfied customers. ag analytics are experts in employee research.
Get an Employee Engagement Survey – The employee engagement survey from ag analytics gives HR the possibility to allocate resources where they create the most value.
Frontline Pulse Survey – There is typically a disconnect between the engagement of different groups. Frontline employees have the customer contact and should be measured seperately.
HR Analytics – increase the value of your HR – Unleashing the full potential of Employee Engagement, requires the right analytical tools. ag analytics helps you find the right connections in data.
Engaged employees are a minority – Only one in five employees is engaged in Denmark. The lack of engagement damages productivity and hurts the competitiveness.
Potential when working with indirect market channels – In this example, we illustrate how we helped a large B2B supplier in really understanding how they are performing, when working with indirect sales channels
From customer feedback to growth – The relational potential was estimated to be twice as big as the current turnover. Our goal was to reveal which customers to prioritize.
How to effectively communicate customer insights – How to act upon and translate rich customer intelligence into effective and simple customer experience must win battles is a key challenge.
How to strengthen communication in Employee Engagement – We challenge our customers to go beyond the formal thank you letter and include infographics to support and underline results.
How to use engagement surveys to predict sick days – The world we live in is more data driven than ever before, but how do we find the right connections in our data?
The financial impact of the Customer Experience – Everybody knows that the Customer Experience is the heart of the business – but what is the actual impact? Too often, this question remains unanswered.
From Analysegruppen to ag analytics – Changing the company name from Analysegruppen to ag analytics marks our relaunch as a strong Danish company ready to exploit our full international potential.
HR is challenged on data – A new extensive study from ag analytics investigates and maps how HR in Denmark acts according to data.
Linking Customer and Employee data – While most companies are researching and collecting feedback from these groups, many are not integrating this information to drive real business advantages.
Mapping your brand drivers in relation to your competitors – ag analytics helps you identify your strengths and weaknesses in relation to your competitors.
Return on the Customer Experience – By combining Customer Experience programs and financial data we helped a client find the link.
Textanalysis – effective utilization of unstructured data – Usually there is great value in the insight hidden in the open commentaries, whether it comes from employee or customer satisfaction or market analysis.
The value of a frontline index – Looking at overall averages for your employees hides the fact that important groups might diverge.
What really matters in B2B relationships? – What we see, is a gap between what customers say they need, and what they really want.
We have to rethink our B2B Customer Experience Programs – Empowering retention strategies in the age of the customer. Download our whitepaper to get inspiration on the latest trends in Customer Experience.
BAUHAUS – employees increase turnover – Employee satisfaction and 360 degree management research was used to decrease illness, attract customers and increase turnover.
Birn – Improving the customer experience is business – Improving the customer experience will lead to higher share of wallet higher, retention rates and willingness to recommend.
Bunzl – document your effect to your customers – Bunzl was about to renew a contract with one of their larger clients. ag analytics helped Bunzl show their customer, the value they created.
Business Danmark – Conjoint Analysis for price and product – Business Danmark needed a partner with extensive business understanding in order to explore scenarios for optimal price and product combinations.
Coop Trading – Optimizing processes in retail – The competition in retail is tough, and it is crucial that stores quickly and effectively can react to threats and possibilities.
DAFA – how loyal customers drive growth – DAFA wanted more loyal customers to create continued growth. ag analytics partnered up with DAFA to achieve this.
Densit – accurate market knowledge – Densit want to maintain their already strong position in the market and gain a more in-depth insight into their customers’ situation.
DLG – growth through expansion and acquisition – In the last couple of years, DLG have had focus on buy up and expansion. The group has gained a significant growth with the aid of ag analytics.
DMA International – sharpening the Value Proposition – We helped DMA International getting control of their Value Proposition, when their business model posed a challenge to enter the market.
Winning the frontline at DT Group – Employees are the most important asset in a company. Without engaged employees, there is no foundation to build profitable growth upon.
Lindab – improved go-to-market decisions – Lindab faced a decision whether to invest millions in a new facility. ag analytics helped analyze the consequenses.
Løvbjerg Supermarked – customer satisfaction in Retail – ag analytics helped Løvbjerg Supermarked measuring customer satisfaction in the highly competetive retail market.
Morsø Jernstøberi – strategic business development – The strategic business development of Morsø needed to be based on reliable market knowledge.
NNE Pharmaplan – delivering best in class, every time – Throughout the last four years, NNE Pharmaplan has used Analysegruppen to systematically evaluate project performance and strategic customer relations.
Nordisk Wavin – identifying key improvement areas – Using customer research followed by consistent action in selected focus areas, Wavin wanted to increase and meet customer expectations.
PaperlinX – long term customer relation partner – Since 2012, ag analytics has purposive helped PaperlinX to create transparency regarding customer satisfaction and to document the effect.
Peugeot – from good to better aftersales services – Four years ago Peugeot in Denmark and Sweden teamed up with ag analytics, to keep its customers loyalty.
PolyPeptide Laboratories – customers are the key – Trust is the big key word at PolyPeptide laboratory’s customer relation. ag analytics helps measuring and tracking these.
Rheinzink – combine customer and market insights – Rheinzink wanted to combine market and customer research to give their marketing and sales departments an edge.
Schneider Electric – sales through indirect market channels – For Schneider Electric, the road to the customers goes through indirect market channels. Trust is therefore the most important parameter.
Viasat – superior customer service – Viasat is a company who constantly strive to better their customer service. That’s why they have an on-going need for current concrete knowledge.
Vikan – indirect sales requires data on the end-customer – With indirect sales channels, knowledge doesn’t come on its own. ag analytics helps Vikan to obtain that knowledge.
Wolseley – international Employee Engagement partner – Wolseley have no doubt about the fact that their employees drive the success of their business.
Cases – examples of customers we have helped – Here you will find examples of cases where we have helped customers conduct Customer, Employee or Market Analytics.
About ag analytics – read more about who we are – ag analytics is a research consultancy specialising in growth through customer retention.

×