Engagerede medarbejdere er en minoritet i de danske virksomheder

Det er veldokumenteret at medarbejdere, der er engageret i deres job, skaber markant større værdi for deres virksomheder og kunder. Alligevel viser undersøgelser fra Gallup, at de engagerede medarbejdere er i klart mindretal på virksomhederne. Således er det i Danmark kun hver femte medarbejder, der er engageret, mens det i f.eks. USA er hver tredje. Det manglende engagement koster på produktiviteten og skader konkurrenceevnen.

Der er tydelig og veldokumenteret sammenhæng mellem medarbejdernes engagement og produktivitet – og dermed bundlinjen.

Gallup Inc. publicerer årligt analysen ”State of the Global Workplace – Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide”. Rapporten estimerer, at kun hver 5. danske medarbejder er engageret i sit arbejde, svarende til blot 20 %. Sammenlignet med andre lande, som vi plejer at sammenligne os med, så er det et godt resultat, faktisk helt i top.

Men sammenligner vi med f.eks. USA, hvor hver 3. medarbejder ifølge undersøgelsen er engageret, så er det påfaldende, at produktivitetstilvæksten i de amerikanske virksomheder de seneste 20 år har været mere end dobbelt så stor som i de danske virksomheder (kilde: Produktivitetskommissionen).

Gallup peger på, at de bedste amerikanske virksomheder har dobbelt så mange engagerede medarbejdere som gennemsnittet. Det tyder således på, at der ligger et stort uforløst potentiale i at øge medarbejderengagementet.

I den modsatte ende af de engagerede medarbejdere, er der de ”aktivt uengagerede”, som undergraver deres virksomhed, opfører sig illoyalt og i visse tilfælde kriminelt. I Danmark udgør denne gruppe 10 %, svarende til hver 10. medarbejder.

Figur 1. Medarbejdertilfredshed vs. Engagement. ”Tilfredse medarbejdere bliver – Engagerede medarbejdere bidrager ”.

Engaged Employees da

Engagerede medarbejdere brænder for arbejdet og føler en oprigtig tilknytning til virksomheden. De bidrager aktivt til virksomhedens udvikling og vækst.

Uengagerede medarbejdere lægger timer, men ikke energi og engagement i arbejdet. Kører på rutinen.

Aktivt uengagerede medarbejdere bruger deres utilfredshed til at handle illoyalt overfor virksomheden og kollegerne og i nogle tilfælde også kriminelt.

Find ud af hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste

Book et møde

Verden er mere datastyret end nogensinde før, men hvordan finder man de rigtige forbindelser i data?

Læs mere

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet."

Læs mere
×