Fra Analysegruppen til ag analytics

Navneskiftet fra Analysegruppen til ag analytics markerer en relancering, der betyder, at vi som en dansk virksomhed står skarpere i forhold til at udnytte vores potentiale internationalt.

Vi har i de senere år investeret kraftigt i udvikling af kompetencer og teknologi. Det har vi gjort, fordi vi også i fremtiden vil være førende inden for potentialeevaluering i relation til kunde- medarbejder- og markedsstrategier.

Vores arbejde med data og analyser vil fortsat bidrage med handlingsorienterede konklusioner og anbefalinger, som løfter vore kunders forretning. Vi samarbejder med Peugeot, NNE Pharmaplan, Stark, Silvan, Wolseley, DLG, Danish Agro, Coop Trading, Aller Media og mange andre.

ag analytics hjælper med at sikre relevans, præcision og retning i forhold til data og analyser, så vores kunder kan forbedre deres indtjening og effektivt udnytte deres vækstpotentiale.

Det gør vi med udgangspunkt i følgende værdisæt:

Differentiering
En analyse skal tage udgangspunkt i den dybereliggende værdiskabelse for at være relevant. Vi tager derfor udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for kunder og medarbejdere, og hvorfor virksomheden bliver oplevet som unik: Hvad er det præcis, kunderne ikke får, hvis de vælger en konkurrent?

Potentialevurdering og maksimering 
Vi kortlægger potentialet for markeder, medarbejdere og kundesegmenter. Det betyder, at beslutninger og prioriteringer omkring investeringer og indsatser, helt ned på 1-1 niveau, kan foretages på et faktuelt, oplyst grundlag.

Udnyttelse og tilgængelighed af data
Data findes i store mængder i de fleste virksomheder. Men som regel bliver data ikke linket og sat sammen, så de giver mening. Vores fleksible dashboard applikation sikrer, at resultater er lettilgængelige på tværs af komplicerede hierarkier.

Finansiel dokumentation og validering
Finansiel validering og link til business case er afgørende succeskriterier.

ag analytics er et løfte om gennemarbejdede koncepter og løsninger, som virker. Vi ejer teknologi og kompetencer, som gør, at vi kan udfordre og ”disrupte” selv meget store set-ups med komplekse hierarkier og mange business units.

Vi glæder os til at vise jer, hvordan vi kan bidrage til at løfte jeres forretning.

 

×