Inspiration

Nøgleord (klik for at vælge)

Alle artikler | Automotive | Customer Strategies | Employee Strategies | Market Strategies

The traditional automotive industry is facing disruption. Managing customer satisfaction and loyalty is an important tool to slow down the disruptive forces and reap the benefits of heavy investments.

Read the article
Automotive

Action Management

Frontline employees cannot commit to an overall customer experience measure but need personalized and relevant data that is pushed at the right time.

Read more

Change doesn’t happen because you measure – change happens when frontline exactly knows what to improve and when frontline commits to improving the customer processes.

Read more

The average car shopper today makes just two dealership visits. This moves most of the decision-making process and influential opportunities to online touchpoints.

Read more

Automotive analytics initiatives enhance how automotive manufacturers and dealers engage with customers by turning data into operational advantages.

Read more

En god virksomhedskultur er afgørende for at få engagerede medarbejdere, som performer bedre. Analyse og insights viser, at man bør fremme de fællesskabsorienterede værdier.

Læs mere

Ny omfattende kvalitativ analyse fra ag analytics undersøger og kortlægger danske HR chefer og –direktørers fokusområder i 2016.

Læs mere

Komplekse markedsstrukturer og hård konkurrence skaber behov for beslutninger truffet på et oplyst grundlag. Vi forbedrer go-to-market beslutninger ved at sammenkøre gængs viden med markedsresearch. Her er en konkret case.

Læs mere

Ved at koble data fra HR med employee engagement målinger, bliver det muligt både at forklare og forudsige udviklingen i sygedage på afdelingsniveau.

Læs mere

Kundeoplevelsen er central for enhver forretning, men hvad er den reelle indvirkning på indtjeningen?

Læs mere

En veltilrettelagt B2B kundeanalyse kommer 360 grader rundt om dine kunder. Den har fokus på de strategisk vigtige kunder og identificerer de områder, der med størst fordel kan sættes ind på.

Læs mere

"Det vi ser, er et klar forbindelse mellem medarbejdermotivation og Share of Wallet"

Læs mere

"Der er et gab mellem hvad kunderne siger de vil have, og hvad de virkeligt har brug for"

Læs mere

En dyb forståelse af kunder og medarbejdere er vitalt for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og nå de mål virksomheden har sat

Læs mere

Hvordan markedet opfatter dit brand bestemmer, hvilke områder af din virksomhed, der kræver mest fokus. ag analytics hjælper dig med at identificere styrker og svagheder i forhold til konkurrenterne. Ved at transformere konkurrenternes styrker til dine egne, styrkes markedsposition betydeligt.

Læs mere

Kun hver femte danske medarbejder er engageret. Det manglende engagement koster på produktiviteten og skader konkurrenceevnen.

Læs mere

Der er som regel stor indsigtsmæssig værdi gemt i åbne besvarelser, hvad enten det er medarbejder- eller kundetilfredshed eller markedsanalyse. Her fortæller vi, hvordan ag analytics griber det an.

Læs mere

Hvor skal du sætte ind for at skabe vækst? Jo tydeligere vi definerer kundesegmenteringen, jo mere specifikt vil vi også kunne udpege indsatsområderne

Læs mere

Hvordan skaber du et meningsfuldt og gennemsigtigt setup for frontline-medarbejdere?

Læs mere

Kommunikation er en nøglefaktor i ethvert medarbejderprogram. Hvis det gribes rigtigt an, oplever medarbejderne at de bliver hørt, og faktisk kan opnå reel indflydelse. ag analytics anbefaler at udvide indsatsen fra det formelle "tak for din deltagelse" til bl.a. at anvende informative infografikker i formidlingen af resultaterne.

Kundecentricitet og en dybere forståelse af forretningen er en kompleks disciplin, særligt når der arbejdes med avancerede hierarkier. Hvordan skal vi omsætter resultater til effektive handlingsplaner? Vi ser ofte, at formidlingen af kundeprogrammernes resultater undervurderes i virksomhederne.

Læs mere
×