Kundesegmentering

Forudsætningen for at en kundestrategi virker optimalt, er, at tiltag opleves som relevante på tværs af segmenter. Værdibaseret kundesegmentering bruges til at identificere og forstå forskelle i kundebasen.

Virksomheder i vækst har en tendens til at underprioritere egne kunders vækstpotentiale. Den tendens fører til fejlallokering af ressourcer, og resulterer i en ikke-optimal udnyttelse af kundepotentialet.

 

Customer segmentation map

Segmentering: Fokus på indtjening og vækst

ag analytics’ segmenteringsmodel dækker hele kundeværdien: omsætning, indtjening og cost-to-serve. Modellen gør det muligt at prioritere kunder og ydelser præcist, så tiltag altid er relevante for den enkelte kunde.

Segmentering af den eksisterende kundebase er grundlaget for en effektiv allokering af ressourcer. F.eks.:

  • Besøgsfrekvens
  • Hvordan – og hvor – skal vi tilbyde produktspecialister?
  • Hvilke kunder bør have adgang til vores forskellige fordelsprogrammer?
  • Hvilke serviceaftaler skal tilknyttes forskellige segmenter?

Find ud af hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste

Book et møde

Hvad er kundeoplevelsens indvirkning på bundlinjen?

Læs mere

Kundefastholdelsesprogrammer i B2B

Læs mere
×