ag analytics

PrivatlivspolitikDenne privatlivspolitik forklarer, hvordan ag analytics A/S behandler personoplysninger i forbindelse med anvendelse af vores løsninger (herefter ’dashboard’).

1 – Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

ag analytics A/S

Matrikel 1
Højbro Plads 10
1200 København K
Denmark

+45 7020 1075
info@aganalytics.dk

2 – Indledning

Det er vigtigt for ag analytics at vi indsamler og behandler jeres data sikkert og lovligt.

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi indsamler og behandler jeres data.

3 – Beskrivelse af behandling

Vores kunder (herefter ’brugere’) er primært værksteder og bilforhandlere for hvem vi stiller vores dashboard til rådighed i en licensbaseret betalingsmodel. Vores brugere er dataansvarlige for deres kunder for hvem de indhenter data og samtykke til at måtte bruge persondata til primært indkaldelser til værkstedets ydelser samt opfølgning på kundetilfredshed.

ag analytics er ikke datansvarlige for kunderne men assisterer i nogle tilfælde med at indhente og forny samtykke via vores digitale løsning.

3.1 – Oprettelse af bruger, og almindelig brug af vores løsning

Oprettelse af vores brugere i vores dashboard omfatter følgende formål:

 1. Oprettelse af bruger og indsamling af persondata
 2. Forretnings- og produktudvikling: Udarbejdelse af statistik vedrørende vores tjenester, og videreudvikling af vores tjenester

Vi behandler følgende personoplysninger om vores brugere:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • CVR
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
 2. Følsomme oplysninger
  • Ingen
 3. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen

Vi behandler følgende personoplysninger om vores brugeres kunder:

 1. Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer
  • Bilens stamdata som fx registrerings-og stelnummer
 2. Følsomme oplysninger
  • Ingen
 3. Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
  • Ingen

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Forhandlere/værksteders kundedatabase igennem hvilken der er en digital integration til vores dashboard
 • Det Centrale Motorregister

Vi behandler personoplysningerne til dette formål på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
  • Samtykke til brugernes kunder indhentes af værksteder/forhandler. ag analytics kan i visse tilfælde assistere med denne opgave, hvor den digitale integration til brugernes kundedatabase tillader det
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os. Det legitime formål er at kunne levere de tjenester, som du har bedt om, at kunne målrette og udsende markedsføring, og at kunne videreudvikle tjenesterne, både på brugersiden (hjemmeside og apps) og på systemsiden (funktionalitet mv.)

Vi deler brugernes kunders personoplysninger med:

 • Forhandlere/værksteder
 • IT-leverandører som vi samarbejder med for at drive vores software-løsning (dashboard).

Vi behandler personoplysningerne så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil behandle de anførte personoplysninger som beskrevet nedenfor.

 • Vi behandler kundernes person og bil-stamdata, så længe brugeren har en profil hos os og vi har en api-integration der kører. Stopper integration, stopper data-indlæsning tilsvarende.
 • Hvis vores brugere opsiger deres aftale med ag analytics, så slettes alle oplysninger om brugeren samt dennes kundeoplysninger indenfor 7 dage.

3.2 – Opbevaring

Vi vil behandle personoplysningerne så længe det er nødvendigt i forbindelse med brugen af vores dashboard.

4 – Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Enkelte af de tredjeparter, som vi deler personoplysninger med, kan være placeret uden for EU og EØS.

F.eks. benytter vi tjenester fra Google LLC., herunder Google Suite, Google Cloud og Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de lokationer, hvor Google kan behandle dine personoplysninger her: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt “sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.

5 – Vores brugeres og deres kunders rettigheder

5.1. Som bruger af ag analytics løsninger har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

5.2. Som kunde hos vores brugere af ag analytics løsninger har du følgende rettigheder:

Vores brugere indhenter samtykke til at anvende deres kunders data til ag analytics’ løsninger. Du har som kunde hos vores brugere derfor følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger. Disse data skal slettes både hos dit værksted/bilforhandler og ag analytics i det omfang de er opbevaret hos ag analytics.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dette skal ske til dit værksted/bilforhandler.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette skal ske til dit værksted/bilforhandler. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Denne skal indhentes fra dit værksted/bilforhandler.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Dette vil være rettet mod dit værksted/bilforhandler.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på support@aganalytics.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

6 – Klager

Hvis du ønsker at klage over ag analytics behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

7 – Kontakt

Vores support kan kontaktes for spørgsmål om behandling af personoplysninger, hvis du ønsker at gøre indsigelser. Vi kan kontaktes på mail eller telefon i henhold til nedenstående oplysninger:

ag analytics

Matrikel 1
Højbro Plads 10
1200 København K
Denmark

+45 7020 1075
info@aganalytics.dk


Modules
Autoflows Aftersales
Autoflows Sales
Autoflows Marketing
Autoflows CX
Solutions for
Car dealerships
Workshops
OEMs
Enterprise
Connections
Keyloop
Vitec Datamann
Helios
Visma E-conomic
Motor Vehicle Registry
Resources
Events
Blog
Customer stories
FAQ
Guides & tutorials
What’s new
Help center
About
Who we are
The ag purpose
Team
Careers
Contact sales
Contact support

© 2023 ag analytics A/S
|
Privacy policy