NKI Portalen HelpDesk
Kontakta oss
helpdesk
Öppettider:
Vardagar 09.00 – 16.00

helpdesk
E-post
support@aganalytics.se

helpdesk
Telefon
+4570201075NKI-portalens grundläggande funktioner

Om du är en ny användare eller bara behöver specifik vägledning i portalen, har du kommit rätt. Portalen har allt från användarvänliga tillvägagångssätt att hantera hot alerts och din kundbas, men också ge övergripande resultat, rekommendationer och djupdykande funktioner att öka potentialen i ditt arbete med NKI.

Nedan möts du av den första översiktsvyn du ser när du loggar in. Genom att följa de numrerade markeringarna på bilden kan du snabbt klicka dig in på det område du behöver hjälp i via tabellen till höger om bilden.


+

Översikten du ser på förstasidan när du loggar in i portalen visar antingen resultaten angående försäljning eller service, beroende på vilket val som är gjort. Portalens funktioner fungerar på samma sätt, men frågorna och resultaten är givetvis annorlunda. Vidare byts alternativen för säljare mot servicerådgivare in den översta panelen, något som förklaras mer i detalj under fliken ”val av data”. Valet av division är ett av de första grundvalen du som användare kan göra som skapar förutsättningarna för hela strukturen i portalen.+

Perioden kommer att sortera resultatet och portalens information utifrån valet du gör. Här kan du direkt via den blå symbolen välja bland några förvalda perioder, alternativ välja “Andra perioder” för att få alla möjliga alternativ till periodval som passar just din analys.

PSA Helpdesk

Till vänster om periodvalet finns även en jämförelseperiod som fungerar som en trendindikation för resultatet. Se mer under fliken “Fokusområden” för att få reda på hur resultaten för jämförelseperioden visas.+

Direkt på översiktssidan möts vi av den färgglada resultatpanelen som visar övergripande resultat för CSI och för olika fokusområden. Resultaten för den individuella KPI:n mäts alltid gentemot en målsättning samt mot en jämförelseperiod. Stjärna nummer ett nedan indikerar vad målsättningen för KPI:n är, och givet att resultatet når upp till målsättningen blir resultatet markerat som grönt, annars rött. Stjärna nummer två visar resultatet för jämförelseperioden bredvid den valda perioden. Här kan vi – på ett väldigt snabbt sätt – se trenden för resultatet.

PSA Helpdesk+

Snabbmenyn som är lokaliserad till höger i våran översiktssida har som syfte att både ge snabb information, men också bidra med direktlänkar till användbara områden i eran NKI-hantering.

PSA Helpdesk+

På översiktssidans nedre vänstra del visas indikationer på vad din återförsäljare i dagsläget gör bra och samtidigt aspekter som har potentialen att bidra till ett ännu bättre resultat.

PSA HelpDesk Vad gör just ni bra? Vilka aspekter uppskattar era kunder som gör att de ger ett bra betyg gällande den totala nöjdheten? Det är punkterna som är listade här som ni ska fokusera på att fortsätta prestera i.

PSA HelpDesk Vad kan ni, rent konkret, fokusera på för att snabbt få en positiv påverkan på resultatet i jakten på att nå målen? Det är nödvändigtvis inte alls något som i dagsläget görs dåligt (som vi kan se i bilden), men som istället har potentialen att ge ännu bättre resultat. Punkterna/frågorna som är listade här är saker som ni ska fokusera på för att ta er till en ännu högre nivå!


+

Beroende på din roll och vad du jobbar fungerar ranglistan på olika sätt. Listan är dynamisk och klickbar, vilket betyder att om du sorterar data i den horisontella menyn i toppen av sidan kommer listan att visa relevant info – t.ex. återförsäljare under kedjor, säljer under återförsäljare eller modeller under märken. Du får även en god översikt över dina kunder, deras CSI status och relevant information.

Centralt/KW Bruun/Kedja
helpdesk

Om du jobbar övergripande med flera återförsäljare kan ranglistan ge en lista med alla dina återförsäljare. Genom att t.ex. söka på namn eller ÅF-nummer kan du direkt nå den återförsäljare du söker, men du kan också klicka på de olika titlarna i den översta raden för att sortera lista. Om du vill få fram den återförsäljare som har högst eller lägst resultat gällande CSI kan du klicka enligt bilden. Sortering av rankingen för den valda perioden görs helt enkelt genom att klicka vid den numrerade pilen ovanför återförsäljarens ranking.

Återförsäljare
helpdesk

Vyn för återförsäljaren visar en klickbar databas med kunder. Här kan ni sortera utifrån kundens status – dvs om kunden svarat på enkäten, inte har besvarat kunden men har kontaktuppgifter eller har ogilitiga kontaktuppgifter. Genom att klicka på kunden kan du få mer info om specifika svar kunden angett eller lägga till eventuellt saknade uppgifter för de kunder som har statusen “ogilitiga kontaktuppgifter” genom att följa bilden nedan.

helpdesk+

Genom att klicka på ”utveckling” kan du sätta ett större perspektiv på resultaten. Här kan vi analysera trender gällande rekommendationen, CSI eller på de olika fokusområdena. Du kan justera perioden och anpassa resultaten efter vad just du behöver.

helpdesk+

I handlingsplanen kan du ta till vara på all information som finns i portalen för att nå era mål och utvecklas. Använd de handlingsplaner som portalen rekommenderar för att snabbt öka ert resultat, eller lägg till egna målsättningar genom att skapa en egen handlingsplan. Använd gärna vår “Smart filtrering” för att se vilka aspekter det är som har en god påverkan på det övergripande resultatet, och lägg till det som ett mål för dig eller din återförsäljare!+

Hanteringen av alerts görs på ett användarvänligt sätt i portalen. Först och främst behöver inte du som användare logga in gång på gång för att hålla dig uppdaterad om det kommer nya hot alerts, utan via notifikationsflödet får du direkt information. Här kan du klicka dig vidare via länken ”hantera hot alert i Dashboard” och komma in till Alert-sidan, som självklart också kan nås direkt vid inloggning.

helpdesk

  1. Vad var orsaken som triggade denna hot alert?
  2. Skriv ned en kommentar om hur ni hanterar alerten. Kom ihåg att det är “Best practice” att vara så informativ som möjligt.
  3. Är alerten avslutad eller under bearbetning? Genom att klicka i här innan du sparar lägger sig alerten som “avslutad”, annars “under behandling”.
  4. Klicka i spara och stäng för att ändra statusen på alerten.


+

Kundlistan fungerar som en mer genomgående databas gällande kundinformation än vad som först visa i ranglistan för återförsäljarvyn. Här kan du få ytterligare information om dina kunder och sortera på ännu mer parametrar. Användarsättet fungerar på samma sätt som i ranglistan, och du kan självklart alltid klicka dig in på den individuella kunden för att utvärdera resultat eller lägga till kontaktuppgifter.+

Vill du ta del av och analysera alla de resultat som samlats in från kunderna snarare än att endast visa en överblick från fokusområdena? Under “Alla resultat” kan du klicka dig in på specifika områden och tal del av ännu mer perspektiv från kunderna!


helpdesk+

Här kan du se reglerna för CSI delaktighet. Kolla upp orsaken till filtrering samt beskrivningen och få en förklaring varför kunden blivit markerad som ”ogiltig”. Vi kan också ta del av hur karaktärer i undersökningen sätts samt för vilka datum som perioderna är öppna.+

I portalen kan du alltid göra valen av sida i den vertikala menyn till vänster, men också göra en drilldown av datan som visas högts upp i den horisontella menyn. Här kan du filtrera resultatet på den individuella medarbetaren, en specifik modell eller för kedjan. Översiktssidan, resultaten, kunderna och utvecklingen kommer självklart att anpassas utifrån valen som gjorts i drilldown-menyn.

helpdesk

Vid varje filtrering av resultaten i drilldown-menyn – eller i filtreringsfunktionen (se sektion 8 för mer information) – kan du alltid ladda ned resultaten som en utskriftsvänlig PDF-rapport eller en exporteringsvänlig Excel-fil. Här kan du t.ex. sortera resultatet för säljare och enkelt få ut en rapport med resultaten. Likaså kan du få resultaten för valfri period gällande specifika modeller.

helpdesk+
Smart filtrering

Filtrera alla resultat beroende på segment, verkstadsanledningar eller på vad kunder svarat specifikt på enskilda frågor. Vi kan t.ex. analysera varför det är viktigt att följa upp till kunden efter att bilen har levererats genom att kolla hur nöjda kunderna är som har blivit uppföljda efter leverans och hur nöjda de är om uppföljning inte gjordes. Genom att följa de tre stegen nedan kan vi få svaret på varför ett specifikt beteende är viktigt ur kundens perspektiv.

helpdesk+

Genom att navigera i toppen av det högra hörnet kan vi klicka oss in på användaradministrationen. Alla profiler har inte denna behörighet, endast t.ex. chefer och de som jobbar inom administration. När vi klickat oss in på sidan kommer vi fram till en lista med de profiler vi i dagsläget kan administrera genom att ändra roller, notifikationer m.m.

helpdesk

Om du behöver lägga till en ny användare, kan du helt enkelt klicka i “Lägg till användare” och nå vyn enligt nedan. Notera att om du ska skapa en profil för flera märken behöver detta göras för varje märke separat!

  1. Lägg till grundläggande information som namn och epost. Valfria siffror för lösenordet, till exempel “123”, då denna information inte kommer att sparas, utan blir upprättat av mottagaren av profilen när användaren är skapad.
  2. Låt, i regel, alltid “Notifikationer” vara ifyllt så att profilen får rätt information när den upprättats. Om “Skicka ut E-post inbjudan” är ifyllt betyder det att profilens mottagare får ett email där han/hon kan skapa sitt lösenord till profilen. Låt denna symbol endast vara ifylld för det sista mörke du skapar en profil till om du ska skapa en profil för flera märken, så att mottagaren endast behöver skapa lösenordet en gång.
  3. Sist men inte minst behöver du lägga till återförsäljarnummer för antingen försäljning, service eller båda. Du kan även lägga till ID för den anställda som jobbar inom försäljning, så att medarbetaren får relevant information som är direkt kopplat till honom/henne.

helpdesk

NKI HelpDesk