+
Salg & Service - Kun Volkswagen
CarAdvisor

Gælder kun VWP:

I ”CarAdvisor” modulet på Dashboard har forhandlerne mulighed for at kommentere på kundernes evaluering før denne offentliggøres på deres egen hjemmeside.

Hvis kunderne tillader det i spørgeskemaet, offentliggøres kundekommentarer fra CEM på forhandlernes egne hjemmesider via CarAdvisor modulet (se nedenfor).

Når man klikker på CarAdvisor modulet kan man se scoren for hhv. salg og service, samt kundekommentarer. Hvis forhandlerne kommenterer på sagerne på Dashboard, vil forhandlerkommentaren stå ved siden af kundens.

Når man klikker på CarAdvisor modulet kan man se scoren for hhv. salg og service, samt kundekommentarer. Hvis forhandlerne kommenterer på sagerne på Dashboard, vil forhandlerkommentaren stå ved siden af kundens.
+
Salg & Service
Hot Alert eskalering

Fabrikskravet fra fabrikken er at Hot Alerts håndteres indenfor 48 timer. Hvis dette ikke overholdes bliver den enkelte Hot Alert eskaleres. Dette vises i alert listen på følgende måde:

Derudover er KPI’en “Alerts håndteret rettidigt” oprettet – denne angiver hvor stor en andel af vores Hot Alerts som er håndteret rettidigt – dvs. indenfor 48 timer:+
Salg & Service
Eksterne kundeklager

For at tage hensyn til både ISO krav (at dokumentere håndtering af alle kundeklager) samt GDPR (at vi er bevidste om opbevaring om kundedata) er det muligt at indtaste eksterne kundeklager i Dashboard – dvs. kundeklager som ikke kommer fra CEM, men derimod per mail, telefonisk eller mundtligt hos forhandleren.

Når man vælger fanen “Eksterne kundeklager” vælges herefter en af de tomme linjer der er markeret med “Opret kundeklage”:

Herefter udfyldes informationer om kundeklagen – selve håndteringen af kundeklagen sker efter informationerne er indtastet (se screenshot nederst):

Når informationerne er indtastet kan selve håndteringen starte i menupunktet “Håndtér klage”:

OBS! Pt. er det ikke muligt at lave vedhæftninger på Dashboard (eks. mailkorrespondance). Det har andre løst ved at kopiere mailteksten ind i selve håndteringsmodulet som en kommentar.+
Salg & Service
Udskiftning af rangliste variabel

Når man befinder sig på ranglisten er der nu mulighed for at udskifte den sidste kolonne:+
Salg & Service
Rangliste rapport

OBS! For at kunne downloade denne rapport skal man være på siden “Rangliste”

Når man står på ranglisten er det muligt at downloade den nye rapport “Rangliste rapport” som downloader den rangliste du kigger på:+
Service
Nye filtre

For service er der kommet to nye filtreringsmuligheder, som er placeret under “Baggrundsinformationer”: Hhv. “Segment” (om bilen er i segment 1, 2 eller 3) samt “Type” (om det er forhandler el. servicepartner):